fitrkom i form och bli FITR

Nån kanske gillar att bli fit genom att gå på yoga, nån annan genom att dricka fiskleverolja. Vi föredrar att göra det genom ett fyrastegs-program som hjälper vårt team att utvärdera nya ingredienser.

FITR står för First Look, Investigate, Trip and Recommendation. Okej, vi kanske borde ha kallat det för FLITR, men det lät inte lika bra. De här fyra stegen hjälper oss att fatta hållbara beslut idag som hjälper våra leverantörer att nå internationella hållbarhetsmål i framtiden. Så det är ganska viktiga grejer. Här är några korta förklaringar om vad det handlar om.First Look

Om vårt team ser en ny ingrediens de skulle vilja använda i en av våra drycker, använder de ett online-verktyg för att utvärdera riskerna som finns i de länder vi kan köpa ingrediensen från.

an illustration of some binoculars

Investigate

Anthesis är en specialistbyrå vi jobbar med för att undersöka riskerna som kan finnas utifrån våra åtta hållbarhetsämnen: biodiversitet, vatten, arbetsrätt, jämställdhet, slavarbete, barnarbete, markanvändning och konflikter, och finansiell stabilitet. Vi använder sen det vi får reda på för att initiera samtal med potentiella leverantörer om vad de gör för att bemöta dessa risker.

an illustration of a magnifying glass inspecting a long list

Trip

Vi besöker alla våra potentiella leverantörer för att säkerställa att det vi hört om dem stämmer. Vi pratar om de områden som måste förbättras, och får en uppfattning om hur engagerade de är, och hur benägna de är att göra förändringar (om det behövs).

an illustration of a suitcase

Recommendation

Baserat på våra efterforskningar och diskussioner gör vi sen en plan för varje leverantör. För vissa är det vårt vanliga leverantörsbesök och arbete mer SAI-FSA (Sustainable Agriculture Initiative Farm Sustainability Assessment). Om en leverantör eller ett område innebär en större risk, jobbar vi med personer där för att göra planer för förändringar. Om riskerna är extremt stora letar vi efter ett annat land eller en annan leverantör att köpa ingredienserna ifrån.

an illustration of a magnifying glass inspecting a long list