inkludering och mångfaldvi är all in

Föreställ dig hur tråkigt livet skulle vara om alla var likadana. Våra skillnader är det som gör oss speciella och det är därför vi vill göra allt vi kan för att vara ett så inkluderande och mångsidigt gäng som möjligt här på innocent. En stor del av det är att alltid uppmuntra olika idéer och åsikter, så att människor kan bidra till vår kultur, inte passa in i den. Vårt team växer alltid och när vi fortsätter att bli större är vi fast beslutna att vara ett företag som representerar människor från alla samhällsskikt.


inclusion and diversityvad vi har gjort

Under 2019 skapade vi en grupp vars uppgift var att lära sig om integration och mångfald. Vi samlade in feedback från folk på innocent (och experter utifrån) skrev ihip en rekommendation på en metod för hur vi kunde göra innocent till en mer varierad arbetsplats. Från den rekommendationen tog vi fram fem olika spår (som du kan läsa mer om nedan), och nu är det de som gäller. Varje ben har sin egen verktygslåda och vi har också skapat en mognadsbedömning (en fin term för att mäta hur bra våra processer fungerar) för att kontrollera hur dessa verktyg implementeras på varje kontor.

inclusion and diversity

att hålla dörren öppen, varje steg på vägen*

Det innebär att alla som vill arbeta med oss får samma möjligheter. Det innebär också att befordrings- och utvecklingsprocesserna i deras karriärer hanteras på samma sätt för alla. Det är en av anledningarna till att vårt rekryteringsteam sitter på huvudkontoret och alltid är på jakt efter nya sätt att anställa människor från olika samhällsskikt. * förutom på natten - de är låsta då 

att ge alla en röst och chansen att förändra

Vi ser alltid till att alla har tillgång till rätt information och utbildning och att deras åsikter, frågor och funderingar hörs. På så sätt kan alla hjälpa till att forma sin egen mångsidiga arbetsplats – för vi kan inte vara ett inkluderande företag om inte varje enskild person får komma till tal.

 

att ha ledare som kämpar för inklusivitet

Människorna på toppen måste vara lika engagerade i detta som alla andra, om inte mer. De ska alltid vara ärliga och öppna om allt de gör för att förbättra, vilket betyder att alla beslut de fattar kan ifrågasättas av alla i hela verksamheten. Därför får alla chansen att grilla dem vid kvartalsmötena. Vi har också skapat en skuggorganisation – en grupp människor från innocent med ett brett perspektiv och olika bakgrunder som kommer att skugga vår styrelse för att se till att beslut som fattas på seniornivå alltid är inkluderande.

 

att ge alla tillgång till de verktyg de behöver

Oavsett om de är på väg hit eller redan här, fortsätter vi med nya sätt att få alla att känna sig hemma. Därför erbjuder vi massor av fantastiska saker som föräldraledighet, flexibelt arbete och stöd för psykisk hälsa. Dessa verktyg kan se lite olika ut på våra kontor, men planen är att alla ska få det de behöver så snart som möjligt.

 

mäta, lära, dela

Vi kommer alltid att hålla reda på hur inkluderande och mångsidigt allt detta arbete gör oss. Men om vi inte tittar över innocent-murarna ibland för att se vad alla andra gör, kan vi inte hålla oss öppna för nya idéer. För att hjälpa oss växa kommer vi alltid att se till att vi lyssnar på människor som vet vad de pratar om, och dela våra framsteg på vägen.

 nästa steg

nclusion-and-diversity icon

Vi har en bra grund men det här är bara början.

Tack vare allt arbete vi har gjort hittills har vi upptäckt att det finns fantastiska saker vi redan gör (som exempelvis vår internutbildning i att ha förutfattade meningar) eller saker som händer på vissa kontor men inte andra (som våra möjligheter till föräldraledighet).

Nästa steg är att se till att vi gör alla de fantastiska saker vi kan, på alla våra kontor. För att hålla oss på rätt spår har vi skapat en process som årligen hjälper oss att smida våra planer och sedan genomföra dem. Till exempel skickar vi varje oktober ut en "inkludering & mångfalds-undersökning" och varje november använder vi resultaten för att kartlägga våra planer för det kommande året. Vi tillbringar sedan december med att fördela resurser och för att börja implementera saker i januari. I juni varje år berättar vi om hur vi går vidare i vår ”good all round”-rapport. Du kan läsa våra rapporter här.