vårt hero supplier-programAlla behöver hjältar. Vissa vill ha dem starka. Andra vill att de ska vara snabba. Här på innocent gillar vi när våra hjältar använder förnybar elektricitet och installerar vatteneffektiva kranar.

Vi vill jobba med leverantörer som anstränger sig för att göra affärer på ett hållbart sätt. Det är viktigt att de delar våra värderingar och vill hjälpa oss att minska mängden energi, vatten och svinn längs hela vår produktionskedja. Vi gör detta främst genom vårt Hero Supplier-program. Programmet gör fem saker:hållbarhetshantering

• Har de ett system för att kontrollera sina miljömål?

• Når de sina mål?

• Kopplar de ledningens löner till huruvida de når miljömålen?

an image of planet earth

energi och växthusgaser

• Har de mål för att bli energieffektiva?

• Använder de sig av förnybar el?

• Har de forskningsbaserade mål?

an illustration of lightbulb

vatten

• Har de mål för att minska sin vattenanvändning?

• Är de anställda utbildade i hur de ska nå dessa mål?

an image of a water tap

svinn och resurser

• Skickar de något till deponi?

• Har de mål för återvinning?

• Jobbar de med cirkulär ekonomi?

an illustration of a book with a recycling symbol on it

mänskliga rättigheter och socialt ansvar

• Har de en policy för mänskliga rättigheter eller etisk handel?

• Är någon direkt ansvarig för anställningsvillkor och mänskliga rättigheter i verksamheten?

• Finns det information om lönegap på grund av kön (eller någon annan anledning)?

a photo of a farmer tending to her crops

Alla våra leverantörer betygssätts på hur väl de följer dessa punkter, och vi förväntar oss att de alla ska visa ett väldigt starkt hållbarhetstänk. Våra partners som blandar och buteljerar måste få åtminstone 2 av 3 till slutet av 2020, och de som levererar våra flaskor har till slutet av 2021 på sig.

Uppdelade behållare för återvinning. Dokumentation om avfallshantering. Miljöpolicies. Det kanske låter lite torrt, men för oss är det sånt som äkta hjältar är gjorda av. De behöver inte ens ha spandexdräkter.