häng med på den stora växtfestenvi har placerat flytande blomsterängar för pollinatörernapollinerare hitat


Vårt projekt: små vingar får stor hjälp
Pollinerare är livsviktiga för oss och för miljön. Tyvärr så minskar antalet pollinerande insekter i många miljöer. Ett insektuniversum är inte helt olikt vårt eget. Det krävs mat, boende och transportvägar för att det ska fungera. Oftast finns det gott om de här tre beståndsdelarna i den vilda naturen, men när människan kommer in i bilden händer det att vissa av dessa grundläggande bitar försvinner. Det kanske byggs en parkering, ett hus eller motorväg som förstör ett insektshem eller bryter av en transportled till mat.


Precis detta har hänt i Hagaparken i Stockholm. På en sida angränsar parken till motorvägen, tätt intill bakom bullerplank går en smal asfalterad gångstig med begränsad växtlighet, bredvid en 200 meter lång strandremsa till Brunnsviken. Sett från flygande pollinerares perspektiv är detta ingen optimal transportsträcka och vattnet utgör en ocean som pollinerare inte riktigt ser någon anledning att korsa. Lite som när människan trodde att jorden var platt – varför ge sig ut på en exkursion utan att veta om man hittar något vid världens ende (om man inte heter Christofer Columbus då).


Vi på innocent tycker att världen är alldeles för fin för att inte upptäckas, även för våra pollinerare, så vi har beslutat att så ett slag på våra bevingade vänner (som inte heter Christofer Columbus). Vi har därför lagt ut flytande öar längsmed denna strandremsa, fullplanterade med smaskiga blommor och buskar - vi kallar de för flytande blomsterängar. Öarna fungerar som rastplatser (vägkrogar om du vill) för flygande insekter som då kommer kunna korsa Brunnsviken och upptäcka en helt nu väääärld på andra sidan.


Bin stortrivs faktiskt i stadsmiljöer. Det gör ju vi med, det finns stad, liv och allt annat kul som kommer med stad. men även fast bin trivs i städer är problemet att det inte finns så mycket mat, i form av blommor och nektar. Så vi har planterat en mini-trädgård på ett antal taxibilar, för att hjälpa city-bin få mat och en gratis taxitur.Naturen är bäst. Den är utomhus, full av natur och grejer och dessutom helt naturlig. Men ibland behöver den lite hjälp på traven för att må bra. Det är där Den Stora Växtfesten kommer in. Genom att du köper en av våra juicer eller smoothies så möjliggör du att vi kan hjälpa naturen och den biologiska mångfalden.


ängar i staden


vi planterar ängar i stockholm och hjälper till att göra nationalstadsparken till en pollinerarvänlig park.