Menu

Untitled Document

tillbaka till heroes of change

vår konferens för hållbar tillverkning

För att inleda vårt arbete att göra flaskor i Europa grönare, anordnade vi under förra året innocents första konferens för hållbar tillverkning, för att samla alla våra partners på ett och samma ställe. Genom att ha alla i samma rum, kunde vi dela erfarenheter och tips, samtidigt som vi diskuterade alla utmaningar vi och våra partners möter. Det kom inte som någon överraskning att få höra att alla tillverkare står inför liknande utmaningar. Konferensen gav oss chansen att diskutera och samarbeta kring frågor som hela branschen möter. Sharing is caring, så att säga.