Menu

Untitled Document

tillbaka till En bra kärna

vi ställer krav på våra fabriker

Vi har alltid sett till att våra fabriker möter hållbarhetskraven. Som vi nämnde i sektionen för minimikraven för våra gårdar, vet vi att många varumärken och återförsäljare har sina egna krav på hållbarhet, och att alla har liknande kriterier. Samma sak gäller för kraven på fabriker, och vi vill inte sätta onödig press på våra fabriker genom att kräva extra utvärderingar där det inte behövs.

Vi har istället börjar använda oss av Coca-Cola Supplier Guiding Principles för alla fabriker i vår logistikkedja. Det innebär att vi inte bara kan använda oss av externa utvärderingar utförda av en tredje part, utan också att vi kan använda oss av alla delar som finns i AIM-PROGRESS. Den här plattformen låter oss dela utvärderingsresultat med andra företag, för att minska pressen på våra leverantörer, vilket i sin tur låter dem komma till skott och faktiskt lösa problemen, istället för att bara prata om dem.