Menu

Untitled Document

tillbaka till En bra kärna

vi ställer krav på våra gårdar

Vi tar reda på så mycket vi kan om våra ingredienser. Hur de odlas, vilka utmaningar våra leverantörer står inför och hur vi kan hjälpa dem. Vi tycker om att jobba nära våra leverantörer – vi vet att det inte finns något bra substitut för ett samtal ansikte mot ansikte, så vi har regelbundna möten som involverar innocent-medarbetare, oberoende utvärderare och globala miljöorganisationer, som tillsammans tittar på hur vi ska få den bästa möjliga frukten samtidigt som vi tar hand om våra människor och vår planet.

Sen vi tog fram innocents hållbarhetskrav, har antalet varumärken och återförsäljare som använder sig av hållbarhetskrav, certifikat och miljömärkningar ökat till den grad att pressen på flera av leverantörerna blivit för stor. För att hantera detta, har vi gått ihop med Sustainable Agriculture Initiativeoch mer än 70 andra varumärken som också är involverade. Vi har gått i fronten för användandet av dessa nya krav och kommer att fortsätta att använda checklistan för att utvärdera våra odlares hållbarhet i alla regioner. Om du är lika taggad på hållbarhetskrav som vi är, kan du läsa mer om initiativet här.