Menu

Untitled Document

tillbaka till En bra kärna

hur vi respekterar och värnar om mänskliga rättigheter

Det behövs många människor för att göra våra drycker. Vare sig de jobbar i Fruit Towers (vårt huvudkontor i London) eller någon annanstans längs vår logistikkedja, är det viktigt att de behandlas lika. Varje person på planeten har grundläggande mänskliga rättigheter, och vi gör allt i vår makt för att se till att dessa rättigheter uppfylls i hela vår verksamhet.

Därför har vi skapat innocents policydokument för mänskliga rättigheter, som du kan läsa här. Okej, det kanske inte är lika rolig läsning som Dickens, men det är väldigt viktigt för att sätta rätt förväntningar i vår verksamhet och för våra leverantörer. Det går hand i hand med riskbedömningarna vi gör för att se vilka länder och ingredienser som skulle kunna utgöra det största hotet mot både miljön och mänskliga rättigheter.

Men att förstå risken är bara det första steget. Att göra något för att minska riskerna är mycket viktigare. Det är därför vi jobbar för att alla våra leverantörer ska möta de internationella kraven på hållbarhet, vilka också omfattar mänskliga rättigheter. Du kan läsa mer om hur vi gör det på våra gårdar här och i våra fabriker här. Men vårt hårda arbete slutar inte där. Här kan du kika på vårt uttalande om modernt slaveri för mer information om vad mer vi gör för att minimera risken att mänskliga rättigheter inskränks i vår verksamhet och i vår logistikkedja.

Modernt slaveri är ett svårt ämne att hantera, men det är väldigt viktigt. Vi jobbar hela tiden för att säkerställa att att det inte sker i vår eller våra leverantörers verksamheter.