Menu

Untitled Document

tillbaka till En bra kärna

vår approach till hållbar produktion

Vi har lejt ut vår logistikkedja och har sedan dag ett valt att jobba med leverantörer som delar vår passion för att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt och att lämna saker bättre än vi hittade dem. Det är extremt viktigt för oss att leverantörerna vi jobbar med delar våra värderingar och vi jobbar med dem för att minska mängden energi, vatten och avfall i vår logistikkedja..

Vi sätter ambitiösa mål med våra leverantörer varje år, övervakar och diskuterar resultat med dem varje kvartal och jobbar i projekt med dem för att hjälpa dem att nå sina mål. Under slutet av 2016 lanserade vi ett nytt “Hero Supplier programme” med ett ramverk för att utvärdera varje aspekt av deras miljöengagemang.

Vi höll också ett antal hållbarhets-workshops för att få ta del av entusiasmen och problemlösningar från medarbetarna vid våra produktionsplatser. Workshops som resulterade i över 200 olika idéer kring hur vi ska minska energi, vatten och avfall, inklusive att minska trycket på utrustningen, skapa fler återvinningsstationer och installera rörelsedetektorer för belysning. Utöver att minska koldioxidutsläpp och vatten, ökar de här projekten medarbetarnas engagemang vid våra tillverkningsplatser och hjälper våra leverantörer att spara pengar. Alla vinner.