Menu

Untitled Document

tillbaka till att vara hållbar

En bra kärna

vi säkerställer att varje del av vår logistikkedja lever upp till våra hållbarhetskrav

Vi vill vara ett företag som våra medarbetare och kunder kan vara stolta över. Det innebär att vi lever upp till våra hållbarhetslöften, att varje del av vår verksamhet möter internationellt fastslagna hållbarhetskrav och att vi jobbar för att minska mängden energi, vatten och avfall längs hela vår logistikkedja.