Menu

Untitled Document

tillbaka till Skydda framtiden

gör det vi kan för klimatförändringar

Det är en stor fråga. Vi har ett antal olika saker som vi gör för att motverka den, som du kan läsa om på vår hemsida. Vi tar ett helhetsgrepp kring frågan som täcker hela vår logistik, ända ner till Fruit Towers i London. Stort eller litet, varenda steg gör skillnad. Vi mätte vårt koldioxidavtryck för första gången år 2006, och har minskat det ända sen dess.

Det kommer snart att komma mer information på den här sidan när vi utvärderar vårt koldioxidavtryck igen.